கசகசா பொடியை பாலில் கொதிக்க வைத்து குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!